Эвэрлэгийн EyeQ цуврал

Хичээлийн тухай :

Эвэрлэгийн EyeQ нь асуултанд суурилсан онлайн хичээл юм. Эвэрлэгийн өвчний талаарх сонирхолтой тохиолдлуудыг уншиж, асуултанд хариулснаар илүү идэвхтэй суралцах боломжийг олгоно.

 

Энэ хичээлийг хэнд зориулсан вэ?

Нүдний эмч, резидентүүд, анагаахын оюутнууд, сувилагч нарт

 

Хугацаа:

1 бүлгийг хийхэд 10-20 минут зарцуулна. Нийт 160 минут.

 

Сертификат:

Асуултуудад 80%-иас дээш зөв хариулсан тохиолдолд сертификат олгоно.

Жич: Эвэрлэгийн EyeQ хичээл нийт 10 бүлэгтэй бөгөөд бүлэг тус бүрт сертификат олгоно.