Đục thể thủy tinh trẻ em

Đến cuối khóa học này, bạn sẽ có thể:

  • Xác định các loại đục thể thủy tinh khác nhau ở trẻ em dựa trên hình thái, vị trí và nguyên nhân.
  • Giải thích ý nghĩa lâm sàng của các loại đục thể thủy tinh khác nhau ở trẻ em.
  • Thảo luận về tầm quan trọng của việc đánh giá thị lực và sức khỏe mắt trong giai đoạn trước phẫu thuật.
  • Trình bày được các phương pháp tính công suất kính nội nhãn ở trẻ em.
  • Thảo luận về những thách thức và cân nhắc trong việc lựa chọn kính nội nhãn cho trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ.
  • Mô tả các kỹ thuật phẫu thuật khác nhau được sử dụng trong phẫu thuật đục thể thủy tinh ở trẻ em.
  • Xác định các biến chứng có thể xảy ra trong phẫu thuật và cách xử trí các biến chứng.
  • Thảo luận về các biến chứng thường gặp sau phẫu thuật và cách xử trí.