Giác mạc EyeQ

Về bài kiểm tra này:

Cornea EyeQ là một chuỗi các câu đố học tập tích cực.

Mục tiêu học tập:

Nó sẽ giúp các bác sĩ nhãn khoa đào tạo có cơ hội kiểm tra kiến thức của họ và xác định những lỗ hổng trong học tập khi họ chuẩn bị cho các kỳ thi hội đồng.

Đối tượng dự định:

Người hành nghề chăm sóc mắt, chuyên gia, sinh viên y khoa, y tá, v.v.

Thời lượng:

10-20 phút mỗi đơn vị | Tổng thời lượng cả bộ – 160 phút.

Giấy chứng nhận:

Sau khi hoàn thành thành công loạt bài này với số điểm tối thiểu từ 80% trở lên, bạn sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành.

Lưu ý: Có mười bài kiểm tra trong loạt bài EyeQ này. Giấy chứng nhận hoàn thành sẽ được trao khi hoàn thành thành công tất cả mười đơn vị.