Lác/lé cơ bản

Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có khả năng:

  • Mô tả các bước khám lác/lé cơ bản
  • Xác định bộ dụng cụ
  • Liệt kê các bước phẫu thuật cơ thẳng để điều trị lác/lé