Thần kinh nhãn khoa – Rối loạn vận nhãn

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

  1. Mô tả những vấn đề cơ bản của khám vận nhãn, bao gồm việc phác thảo các câu hỏi bệnh sử thích hợp và xác định các dấu hiệu quan trọng khi thăm khám lâm sàng.
  2. Miêu tả được các đặc điểm của một số bất thường về hợp thị có thể dẫn đến song thị.
  3. Miêu tả các dấu hiệu và triệu chứng của liệt dây thần kinh sọ III, IV, VI và phác thảo quy trình khám để đưa ra chẩn đoán ở các bệnh nhân có vấn đề về các dây thần kinh sọ này.
  4. Mô tả các nguyên nhân thường gặp và dấu hiệu thường gặp của các tổn thương gian nhân và trên nhân.
  5. Liệt kê ba dấu của bệnh nhược cơ và phác thảo cách tiếp cận bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh nhược cơ.
  6. Liệt kê các đặc điểm của bệnh nhãn giáp, mô tả cách quản lý tình trạng nhìn đôi liên quan đến bệnh nhãn giáp và liệt kê các đặc điểm của Liệt cơ ngoại nhãn tiến triển mạn tính.
  7. Xác định rung giật nhãn cầu ở người lớn và trẻ nhỏ, mô tả phương pháp để ghi nhận lại nó, và liệt kê các chẩn đoán phân biệt của rung giật nhãn cầu ở người lớn.