Quiz: Giảm thị lực và đau nhức mắt trầm trọng

Nam 64 tuổi có tiền sử glôcôm góc mở nguyên phát, tăng huyết áp và tăng mỡ máu đến khám vì thị lực giảm và đau nhức mắt trầm trọng. Bệnh nhân đã phẫu thuật lấy thể thủy tinh, đặt thể thủy tinh nhân tạo và đặt microstent Cypass vào mắt phải cách đây 5 ngày. Thị lực mắt phải là 20/200 (thị lực ban đầu là 20/50) và nhãn áp là 27. Khám đáy mắt được trình bày ở trên.

TYK 72818

Leave a Comment