Quiz: Mắt lồi

TYK 11518 FI

Cháu 2 tháng tuổi được đưa đi khám do mắt phải nhỏ, lồi mắt phải vài mm. Cân nặng lúc sinh tiền sử của bình thường. hai anh chị đều bình thường. Tiền sử gia đình không ai bị tình trạng tương tụ. 

 

Leave a Comment