sách hướng dẫn: Chẩn đoán và Điều trị Glôcôm Trẻ em ở các Nước đang Phát triển

Tài liệu được biên tập nhằm cung cấp kiến thức về cách xử trí Glôcôm trẻ em cho những cá nhân có mong muốn tìm hiểu về bệnh và những đối tượng không có đủ điều kiện lý tưởng để tiếp cận với những kiến thức này. Mục đích của các tác giả là nhằm truyền tải và khuyến khích các bác sỹ nhãn khoa cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho các đối tượng là trẻ em mắc bệnh, nhưng cũng lưu ý rằng, những thông tin được đưa ra tại đây có thể không khả thi để áp dụng đối với tất cả các khu vực và địa phương. Bất kỳ hạn chế nào về trang thiết bị và cơ sở hạ tầng cũng không thể làm ảnh hưởng tới các bác sỹ vận dụng những nguồn lực tốt nhất trong khả năng cho phép.


Tải xuống Glôcôm Trẻ emở các Nước đang Phát triển

Được soạn bởi: BS Gordon R. Douglas, BS Alex Levin, BS Daniel E. Neely, và BS David S. Walton

Copyright ©2014

Last Updated: October 31, 2022

Leave a Comment