Орбисын сургалтанд Cybersight ашиглан урьдчилсан үзлэг хийх

Энэ видео нь Орбисын мэс заслын сургалтын хөтөлбөрт (эмнэлэгт-суурилсан болон Нисдэг нү↩дний эмнэлгийн сургалт гм.) оролцогч нар хэрхэн Cybersight ашиглан кейсээ сонгож, урьдчилсан үзлэг хийх талаар тоймлон үзүүлнэ.

aria-hidden="true"