Quiz: 11 Tuổi với Lác/lé Bẩm sinh

Một bé gái 11 tuổi đến khám do lác/lé bẩm sinh. Thị lực không chỉnh kính là: 20/20 (6/6) mắt phải và 20/32 (6/9.5) mắt trái. Ở tư thế nhìn nguyên phát, bé bị lác/lé ngoài 25PD (đi ốp lăng kính). Dưới đây là ảnh chụp 9 hướng vận nhãn của bé:

2 thoughts on “Quiz: 11 Tuổi với Lác/lé Bẩm sinh”

  • Hello Abdul Rehman,

   Thank you for your comment.

   Please note that the following quiz was submitted by one of our Cybersight Volunteer Faculty members.

   Should you have any further questions regarding the quiz, please do reach out to us at [email protected].

   Reply

Leave a Comment