Quiz: Phù giác mạc, chảy nước mắt, sợ ánh sáng

Cháu trai một tháng tuổi có biểu hiện phù giác mạc, chảy nước mắt và sợ ánh sáng.
Bé được sinh đủ tháng bằng phương pháp sinh thường qua đường âm đạo và khỏe mạnh. Không có tiền sử gia đình mắc bệnh Glôcôm. Khám mê cho thấy đường kính giác mạc tăng lên, phù biểu mô giác mạc và vạch Haab ở cả hai mắt. Nhãn áp 45 mmHg bên phải và 48 mmHg bên trái.

Được tạo bở:

TS. Karthikeyan Arcot Sadagopan
BS. Alex V. Levin, MD, MHSc, FRCSC
Trưởng khoa Nhãn nhi và Di truyền mắt
Bệnh viện mắt Wills
Philadelphia, USA

Leave a Comment