Quiz: Mắt phải sưng to suốt 1 năm qua

Bệnh nhân nam 68 tuổi đến khám vì mắt phải sưng to 1 năm qua. Thị lực sau chỉnh kính của mỗi mắt là 20/25. Hình chụp cho thấy mi trên mắt phải như hình dưới. Chuyện gì đang xảy ra?

 

Leave a Comment