Илтгэл: Вирусын гаралтай эвэрлэгийн үрэвсэл

Энэхүү илтгэлээр Доёдмаа эмч зонхилон тохиолдох эвэрлэгийн үрэвслийн талаар ярилцах бөгөөд практикт хэрэглэдэг эмчилгээний аргуудыг тайлбарлах болно.

Илтгэгч: А.Доёдмаа, Сайн мэлмий эмнэлэг

 

Download Slides

PDF

April 13, 2020

Last Updated: October 31, 2022

Leave a Comment