Илтгэл: Диплопи

Энэ удаагийн илтгэлээр Э.Түмэнжаргал эмч диплопи хам шинжийн талаар сонирхолтой илтгэл тавихаар бэлтгэсэн байна.

Илтгэгч: Э.Түмэнжаргал (Монгол-Японы эмнэлэг, Окулопластик эмнэлгийн нүдний эмч)

Last Updated: September 14, 2023

1 thought on “Илтгэл: Диплопи”

  1. Сайхан хичээл байлаа. Эрт үед нь үнэн зөв оношлох нь практикийн чухал ач холбогдолтой гэж боддог. Эмчдээ баярлалаа.

    Reply

Leave a Comment