Илтгэл: “Нүдний ном” үйлчлүүлэгчид зөвлөгөө өгөх номын нээлт

Энэхүү вебинараар Эрүүл мэндийн яам, Орбис, FHMD олон улсын байгууллага, Монголын сумын эмч, мэргэжилтнүүдийн холбоо, Монголын нүдний эмч нарын нийгэмлэгийн хамтран гаргасан “Нүдний ном” үйлчлүүлэгчид зөвлөгөө өгөх номыг хэрхэн үр дүнтэй ашиглах тухай мэдээлэл хүргэнэ.May 14, 2020

Last Updated: October 31, 2022

Leave a Comment