Илтгэл: Хүүхдийн глауком

Хүүхдийн глаукомын онцлог, ангилал, эмгэг жам, оношилгоо, эмчилгээний талаар ЭХЭМҮТ-ийн нүдний эмч М.Шамсия ярилцах болно.

Илтгэгч: М.Шамсия (ЭХЭМҮТ-ийн нүдний эмч)

Last Updated: May 11, 2023

Leave a Comment