Илтгэл: Хүүхдийн рефракц

Тайлбар: Энэхүү лекцээр О.Баясгалан эмч хүүхдийн рефракцийн суурь ойлголтууд, үндсэн техникүүдийн талаар товч ярих болно.

Илтгэгч: О.Баясгалан
Зааварлагч: А.Буяндэлгэр

Download Slides

PDF

2019 оны 4-р сарын 5

Last Updated: October 31, 2022

Leave a Comment