Лекц: Харааны талбайн шинжилгээ

Энэхүү хичээлээр Харааны талбайн шинжилгээний үндсэн ойлголтууд, хэрхэн үр дүнтэй хийх талаар тайлбарлана.

Илтгэгч: Б.Өнөдэлэг, АШУҮИС-ийн Нүд судлалын тэнхим
2019 оны 1-р сарын 28

Last Updated: October 31, 2022

Leave a Comment