Лекц: Хүүхдийн нүдний өвчин Хэзээ? Юу хийх вэ?

Энэ удаагийн онлайн лекцийг “Хүүхдийн нүдний эмгэгүүд” сэдвийн хүрээнд А.Буяндэлгэр эмч удирдан явуулав. Хүүхдийн нүдний эмгэгүүдийн үед аль насанд ямар эмчилгээ хийх талаар хэрэгтэй зөвлөгөөг та бүхэнд хүргэнэ.

Download Slides

PDF

2018 оны 11-р сарын 23

Last Updated: October 31, 2022

Leave a Comment