Мэс засал: Доод ташуу булчинг урагш нь шилжүүлэх

DVD буюу Dissociated Vertical Deviation оноштой хүүхдийн баруун нүд нь илүү дээшээ байрлалтай мөн хоёр нүдний доод ташуу булчин хэт хүчтэй үйлчилгээтэй байсан. Доод ташуу булчинг урагш нь шилжүүлэх мэс засал хоёр нүдэнд хийгдсэн. Баруун нүдэнд DVD хэмжихэд илүү их байсан учир доод ташуу булчинг доод шулуун булчингаас урагш 3мм шилжүүлсэн. Зүүн нүдний DVD хэмжихэд бага байсан учир доод ташуу булчинг урагш нь доод шулуун булчингийн бэхлэгдсэн газартай чацуу шилжүүлсэн.

Surgery Location: on-board the Orbis Flying Eye Hospital, Ulaanbaatar, Mongolia
Surgeon: Dr. Mary O’Hara, University of California, Davis, USA2018 оны 9 дүгээр сарын 12

 

Last Updated: October 31, 2022

Leave a Comment