Мэс засал: Цөмийн үелсэн болрын цайлтын үед болор соруулах мэс засал

Энэ бичлэгэнд 8 настай, цөмийн үелсэн болрын цайлттай хүүхдийн болрын мэс заслыг үзүүлж байна. Болрыг соруулж хиймэл болрыг болрын уутанд суулгасан. Өмнөд болон арын капсулотоми хийгдсэн. Хажуугийн шархыг хавагнуулж хаасан ба склерийн шарханд оёдол тавьсан.

Мэс заслын байршил: Орбисийн Нүдний Нисдэг эмнэлэг, Улаанбаатар, Монгол
Мэс засалч: Др. Жонатан Сонг, Өмнөд Калифорнийн Их Сургууль, АНУ2018 оны 10-р сарын 9-ний өдөр

Last Updated: October 31, 2022

Leave a Comment