Сэдэв: Миопи

Хичээлийн агуулга: П.Ундармаа эмч 2020 оноос Хүүхдийн миопийн менежментийн чиглэлээр BHVI, SNEC, Cooper Vision, MiVision, SOA-AOC, Global Myopia Symposium-аас зохион байгуулдаг сургалт, семинаруудад тасралтгүй хамрагдаж байгаа бөгөөд эдгээр сургалтуудаас олж авсан мэдээллээ видео хичээл болгон та бүхэнд лекц болгон хүргэж байна.

Илтгэгч: Пүрэвжавын Ундармаа (Болор мэлмий эмнэлэг) (Presenter)
Танилцуулга: П.Ундармаа (Болор мэлмий эмнэлгийн нүдний эмч)
2017 онд АШУҮИС-ийн Нүдний резидент төгссөн.
2017 оноос эхлэн “Болор Мэлмий” эмнэлэгт ажиллаж байна.

Видео 1:

Миопи яагаад гэнэт чухал сэдэв болов? Дэлхий нийт яагаад миопид анхаарал хандуулах болов? Миопи байх нь ямар үр нөлөөтэй вэ?

Видео 2:

Яагаад миопи үүсээд байна вэ? Одоо эмметропи байгаа хүүхдийг ирээдүйд миопи болох эсэхийг нь хэрхэн үнэлэх вэ? Мөн нэгэнт миопи үүсчихсэн хүүхдийн прогресс хурдан явагдах эсэхийг хэрхэн мэдэх вэ?

Видео 3:

Миопийн менежмент гэж юуг хэлээд байна вэ? Миопи үүсэхээс сэргийлэх, миопийн прогрессийг удаашруулах боломжтой юу?

Видео 4:

Миопийн прогрессийг удаашруулах ямар аргууд байдаг вэ? Тэдгээр нь тус бүр миопид ямар замаар нөлөөлдөг мөн хэр үр дүнтэй байдаг вэ?

Download:

Миопи гэж юу вэ – Гарын авлага:
PDF

Миопийн эрсдлийн үнэлгээ:
PDF

December 07, 2021

Last Updated: October 31, 2022

Leave a Comment