Quiz: Sụp mí mắt từ khi sinh ra

Bệnh nhân nữ 39 tuổi sụp mi mắt phải từ khi sinh ra. Thị lực chỉnh kính của mắt phải là 20/80 và của mắt trái là 20/20. Bệnh nhân không có tiền sử chấn thương hay phẫu thuật mắt, và sau khi khám mắt tổng quát, nguyên nhân thị lực mắt phải giảm được cho là do nhược thị. 

Leave a Comment