Bài giảng: Cập nhập quản lý bệnh Glaucoma

Bài giảng này đề cập tới 1 số quan niệm mới, một số kiến thức mới trong chẩn đoán, phân loại hình thái bệnh glocôm góc đóng. Ngoài ra, tác giả cũng giới thiệu các hướng mới trong phát triển thuốc trong điều trị nội khoa glôcôm.

Giảng viên: Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Thị Vân Anh – Bệnh viện Mắt Trung ương

Tải xuống bài trình bày:

PDFFebruary 09, 2022

Last Updated: October 31, 2022

Leave a Comment