Bài giảng: Chẩn đoán và điều trị khuyết mi

Hội thảo trực tuyến tập trung vào những nội dung sau đây:
– Giúp học viên nắm được giải phẫu trog thực hành tạo hình mi
– Đánh giá được mức độ tổn thương mi, tổn thương mi bao gồm những lớp nào, vị trí của tổn thương mi, độ lớn của tổn thương mi
– Nguyên tắc cơ bản của tạo hình khuyết một phần mi
– Nguyên tắc cơ bản tạo hình khuyết toàn bộ chiều dày mi (mi trên, mi dưới)
Tên Giảng viên: TS.BS. Nguyễn Quốc Anh
Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mắt và vùng mặt – Bệnh viện Mắt Trung ương
Last Updated: November 5, 2023

Leave a Comment