Bài giảng: Đánh giá đầu thị thần kinh trong chẩn đoán glôcôm

Bài giảng sẽ trình bày về nguyên tắc khám, đánh giá đầu dây thần kinh thị giác, hình ảnh bình thường của gai thị và cách nhận định các dấu hiệu bất thường hướng tới chẩn đoán glôcôm. Đồng thời bài giảng cũng phân tích những chỉ dấu cho thấy bệnh glôcôm đang tiến triển khi theo dõi hình ảnh gai thị dọc theo thời gian và phân biệt một số tổn thương gai thị không phải do glôcôm gây ra.

Tên Giảng viên: TS.BS. Vũ Anh Tuấn – Giảng viên ĐH Y Hà Nội, Giám đốc BV Mắt quốc tế Nhật Bản

Leave a Comment