Bài giảng: Glôcôm bẩm sinh nguyên phát

Bài giảng này sẽ giới thiệu về bệnh Glôcôm bẩm sinh nguyên phát, bao gồm triệu chứng học, chấn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt với các tình trạng bệnh lý mắt trẻ em khác. Bài giảng đồng thời đề cập đến phương pháp điều trị nội và ngoại khoa.

Tên Giảng viên: TS.BS Nguyễn Xuân Tịnh – Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội; Phó chủ nhiệm Bộ môn Mắt -Trường Đại học Y Hà Nội

Last Updated: October 30, 2023

Leave a Comment