Bài giảng: Những kiến thức cơ bản về giải phẫu và sinh lý ứng dụng trong phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ mi mắt

Hội thảo trực tuyến này sẽ tập trung vào các nội dung chính sau:
1/ Nhắc lại những kiến thức giải phẫu quan trọng
2/ Ứng dụng các kiến thức giải phẫu để giải thích cơ chế bệnh sinh và xử trí bệnh lý mi mắt
3/ Giúp học viên nắm được những kiến thức ứng dụng vào thực tiễn một số phẫu thuật tạo hình mi mắt

Tên Giảng viên: PGS.TS.BS. Phạm Trọng Văn, Trưởng Bộ môn Mắt và Khúc xạ nhãn khoa – Đại học Y Hà Nội & Khoa Tạo hình thẩm mỹ mắt và vùng mặt- Bệnh viện Mắt Trung ương

Last Updated: September 22, 2023

Leave a Comment