Bài giảng: Phẫu thuật cắt bè củng giác mạc

Trải qua gần 60 năm hình thành và phát triển phẫu thuật cắt bè củng giác mạc (trabeculectomy) vẫn là một phẫu thuật chính trong điều trị Glôcôm. Mặc dù có hiệu quả cao, phẫu thuật cũng có thể gây ra biến chứng nặng. Việc chuẩn bị trước mổ kỹ càng, kỹ thuật phẫu thuật tinh tế và chăm sóc hậu phẫu chặt chẽ có vai trò quyết định đối với sự thành công của phẫu thuật.

Tên Giảng viên: TS.BS. Đỗ Tấn – Bệnh viện Mắt Trung ương

Leave a Comment