Bài giảng: Ứng dụng OCT trong chẩn đoán bệnh Glôcôm

Bài giảng cung cấp thông tin giúp học viên có thể nắm được nguyên tắc hoạt động của OCT và cách đọc kết quả phim OCT trong chẩn đoán bệnh Glôcôm

Tên Giảng viên: TS.BS. Đoàn Kim Thành – Phụ trách bộ môn Mắt – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Last Updated: July 6, 2023

Leave a Comment