Quiz: Đau nhức và đỏ mắt

Một phụ nữ 89 tuổi đến khám vì mắt trái đau nhức và đỏ. Bệnh nhân cũng cảm thấy thị lực giảm ở mắt đó. Khám đèn khe có hình ảnh như dưới đây. Các phát hiện khác ở mắt bệnh gồm tế bào tiền phòng mức độ vừa, tủa nội mô giác mạc và nhãn áp 40 mmHg. Góc tiền phòng dường như mở.

Leave a Comment