Quiz: Đục giác mạc trung tâm

Cháu bé trai 1 tuổi có biểu hiện đục giác mạc trung tâm hai bên (phải > trái) có dính mống mắt-giác mạc trung tâm ở bên phải và giác mạc nhỏ mức độ nhẹ. Dường như có một khiếm khuyết nội mô hình tròn ở mặt sau của sẹo giác mạc mắt phải. Vùng giác mạc ngoại vi trong. Tiền sử gia đình và lúc sinh không có gì đặc biệt. Được biết, trẻ bị thông liên thất (VSD) đang chờ phẫu thuật.

Được tạo bởi:

TS. Michelle Lingao, Philippines
BS. Alex V. Levin, MD, MHSc, FRCSC
Trưởng khoa Nhãn nhi và di truyền mắt
Bệnh viện Mắt Wills
Philadelphia, USA

Leave a Comment