Quiz: Lắng đọng chất dạng sợi

Điều nào sau đây là dấu hiệu đặc trưng của hiện tượng lắng đọng chất dạng sợi được tìm thấy trong hội chứng giả bong bao (PXF)?

Leave a Comment