Quiz: Phẫu thuật Glôcôm xâm lấn tối thiểu (MIGS)

Bệnh nhân trong video này đang được thực hiện phẫu thuật glôcôm xâm lấn tối thiểu (MIGS). Đặc điểm của tất cả các phẫu thuật glôcôm xâm lấn tối thiểu là có một đường vào nhỏ qua rìa giác mạc trong, bảo tồn kết mạc, ít gây tổn hại mô đích, an toàn cao và phục hồi nhanh. Có nhiều loại phẫu thuật glôcôm xâm lấn tối thiểu, có 4 loại chính sau: hủy thể mi, mở góc, mở góc (đặt stent), và tạo lỗ rò (bọng). Bệnh nhân này đang được thực hiện phẫu thuật mở góc – một loại của phẫu thuật glôcôm xâm lấn tối thiểu sử dụng lưỡi dao kép Kahook. Bệnh nhân đồng thời được phẫu thuật thay thể thủy tinh đặt kính nội nhãn. Với hình thức phẫu thuật này, ống Schlemm được mở bằng đường rạch (lưỡi dao kép Kahook) hoặc cắt bỏ một phần lưới bè (dao mở vùng bè). Vui lòng xem video này trước khi làm Quiz:

 

Leave a Comment