Quiz: Biến chứng phẫu thuật

2 thoughts on “Quiz: Biến chứng phẫu thuật”

  • Xin chào,

   Nếu bạn tham dự hội thảo trực tuyến về Cybersight trong ít nhất 80% thời gian đã lên lịch và bạn có tài khoản Cybersight, bạn sẽ tự động nhận được chứng chỉ tham dự trong vòng 24 giờ.

   Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách truy cập chứng chỉ của mình tại đây: https://cybersight.org/accessing-webinar-certificates/

   Hãy thông báo cho chúng tôi nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào tại [email protected].

   Reply

Leave a Comment