Quiz: Các nốt ở mi mắt

Cháu gái 13 tuổi đến khám nhiều nốt ở mi mắt trong một tháng. Tiền sử mắt, y tế, thuốc men, gia đình hội trong quá khứ đều không đặc biệt. Thị lực không chỉnh kính 20/20 ở mỗi mắt việc kiểm tra mắt chỉ đáng chú ý với những phát hiện thể nhìn thấy trong ảnh chụp mắt phải này. 

 

Leave a Comment