Quiz: Cảm giác mắt khó chịu, ngứa, chảy nước mắt

Bệnh nhân nữ 32 tuổi đến khám vì mắt trái có vẻ nhỏ đi và có cảm giác bịcăng” trong 2 tháng qua. Bệnh nhân không thấy thay đổi gì về thị lực nhưng cảm giác mắt khó chịu, ngứa và chảy nước mắt. Bệnh nhân đang có thai và có tiền sử viêm mống mắt thể mi 1 năm trước. Chuyện gì đang xảy ra?

Leave a Comment