Quiz: Chảy nước mắt và nhìn mờ

Bệnh nhân nam 78 tuổi đến khám tình trạng mờ mắt, khó chịu chảy nước mắt. Thị lực kính lỗ 20/80 mắt phải 20/100 mắt trái. Đục thủy tinh thể trung bình cả hai bên. Chuyện gì đang xảy ra?

 

Leave a Comment