Quiz: Dày mi mắt trên

Bệnh nhân nam 40 tuổi biểu hiện dày mi mắt trên mãn tính, tiến triển từ từ trong hai năm qua. Bệnh nhân cảm thấy bây giờ mi đang cản trở tầm nhìn. Không tiền sử bệnh đặc biết trong quá khứ không dùng thuốc. Chuyện gì đang xảy ra?

 

Leave a Comment