Quiz: Hạn chế đưa một mắt lên trên

Bệnh nhân nữ, 15 tuổi đến khám sụp mi mất khả năng nhìn lên trênmắt phải qua đường ngang từ lúc còn nhỏ, lẽ từ lúc mới sinh. Khả năng liếc mắt vào trong ra ngoài của hai mắt hoàn toàn bình thường 

TYK 3.30.19 3

TYK 3.30.19 1

TYK 3.30.19 2

 

Leave a Comment