Quiz: Khối u trắng

Cháu gái sáu tuổi, tiền sử có một “khối u trắng” ở vùng “rìa” mắt trái như trong các ảnh chụp phần ngoài mắt. Thị lực mỗi mắt là 20/20 (6/6), vận nhãn và phối hợp thị giác hai mắt bình thường. Khúc xạ có liệt thể mi là +0,50 D ở mỗi mắt và phần sau nhãn cầu bình thường khi khám đáy mắt có tra giãn đồng tử. Chuyện gì đang xảy ra? 

1 thought on “Quiz: Khối u trắng”

Leave a Comment