Quiz: Lác lé + Nhược thị

Bệnh nhân 17 tuổi đến khám với tiền sử bị lác/ từ lúc sinh nhược thị nhẹ còn lại (6/7.5 hoặc 8/10). Bệnh nhân không đo được thị giác lập thể không than phiền về song thị. Không tiền sử phẫu thuật lác/ trước đó hoặc chấn thương. 

hi thăm khám, khám nghiệm vận nhãn cho kết quả như sau:

122119 TYL

122119 TYK 2

 

 

Leave a Comment