Quiz: Lác/lé tồn dư sau phẫu thuật

Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, đến khám lác/ tồn sau khi phẫu thuật lác/ lúc 3 tuổi (đoán phẫu thuật lùi/rút mắt trái cho lác/ ngoài). Bệnh nhân cũng tiền sử bị nhược thị mắt trái. Khi thăm khám, thị lực chỉnh kính tốt nhất của mắt phải bệnh nhân 20/20 (10/10) mắt trái đếm ngón tay 6 feet (khoảng 2m). Khả năng vận nhãn của bệnh nhân được quan sát qua các hình ảnh 9 hướng bên dưới.  Chuyện gì có thể xảy ra?

 

Leave a Comment