Quiz: Lác/lé và sụp mi mắt trái

Cháu trai, 5 tuổi đến khám với tình trạng lác/ sụp mi mắt trái sau sinh. Cháu không tiền sử phẫu thuật hoặc bị các bệnh khác. Độ lác/ của mắt khả năng vận nhãn được quan sát thấyhình vận nhãn 9-hướng dưới đây. Chuyện gì đang xảy ra?

 

 

Leave a Comment