Quiz: Lồi mắt, sợ ánh sáng và chảy nước mắt

trai 4 tuổi biểu hiện lồi mắt, sợ ánh sáng chảy nước mắt. Thị lực bình thườngmỗi mắt (định thị mắt liếc mắt bình thường). hiện tượng lác ngoài. tiền sử phẫu thuật sọ não lúc 9 tháng tuổi.  Chuyện gì có thể xảy ra?

Leave a Comment