Quiz: Lồi mắt từng đợt, sưng đỏ và phù mắt

Bệnh nhân nữ 14 tuổi tiền sử một tháng bị lồi mắt từng đợt, sưng đỏ phù mắt phải. Không tiền sử chấn thương hoặc nhiễm trùng đường hấp trên trước đó. Các triệu chứng trở nên nặng hơn trong 6 ngày qua. Thị lực MP 6/30 MT 6/6. Chuyện gì đã xảy ra?

\

 

Leave a Comment