Quiz: Nghiêng nhẹ đầu sang phải

Bệnh nhân 26 tuổi, đến khám nghiêng nhẹ đầu sang phải, lác/ hình thái chữ V nhỏ, quá hoạt chéo dưới mắt phải, kém hoạt chéo trên mắt phải, lác/ trong góc nhỏ. Thị lực 20/20 (6/6 hoặc 10/10) ở hai mắt. Bệnh nhân tiền sử phẫu thuật vận nhãn hai mắt trước khi 10 tuổi nhưng không thêm thông tin khác. Bạn được nghe về bệnh nhân này từ một đồng nghiệp khác sau khi cho bệnh nhân chụp hình võng mạc. Bệnh nhân này đã ra về đồng nghiệp đang xin ý kiến của bạn 

Mắt phải                                                                                                Mắt trái

TYK22020

 

Leave a Comment