Quiz: Sụp mắt từ khi sinh

Bệnh nhân nam 30 tuổi biểu hiện sụp mi mắt trái từ khi sinh. Bệnh nhân muốn điều chỉnh mi không phàn nàn nào khác. Thị lực mỗi mắt không chỉnh kính 20/20. Trong trường hợp này cần phải làm gì?

 

1 thought on “Quiz: Sụp mắt từ khi sinh”

Leave a Comment