Quiz: Song thị ở hướng nhìn lên tối đa

Bệnh nhân 60 tuổi, nữ đến khám bị song thịhướng nhìn lên tối đa than phiền mắt trái hơi nhỏ hơn mắt phải. Bệnh nhân gần đây phẫu thuật thẩm mỹ nhớ rằng bác phẫu thuật tiêm “filler” vào mi trên mắt trái điều này cũng được thấyhình trên, vị trí mũi tên chỉ vào. Bác phẫu thuật này cũng yêu cầu bệnh nhân chụp MRI (hình trên) chuyển bệnh nhân đến bác mắt để đánh giá chuyên sâu hơn. 

QOW56_Silent Sinus

Leave a Comment