Quiz: Song thị sau khi phẫu thuật đục thủy tinh thể hai mắt

Bệnh nhân nữ, 78 tuổi đến khám để đánh giá về hiện tượng song thị. Gần đây, bệnh nhân đã phẫu thuật đục thủy tinh thểcả hai mắt kèm đặt kính đa tiêu nhìn không cần sử dụng kính gọng nữa. Tuy nhiên, hiện tại bệnh nhân thấy hiện tượng song thị thường xuyên nếu không sử dụng kính kết hợp với chỉnh lăng kính 

Leave a Comment